Învaţământ master

Descrierea programelor de master
Acest program de studii masterale are o durata de patru semestre cumulând 120 de credite. Planul de invatamant se bazeaza pe sistemul de credite europene transferabile(ECTS), corespunzând ciclului al II-lea al învăţământului superior francez. Limba de predare este franceza iar corpul profesoral este format din profesori francezi si romani.
 
Admiterea master 2018
CALENDARUL ADMITERII INSCRIERI: 10 - 18 IULIE 2017 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00) Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2017 Concurs de admitere (interviu): 19 iulie 2017 Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2017 (orele 16,00)
 
Rezultate finale admitere master 2017