Admitere master - sesiunea iulie 2018

CALENDARUL ADMITERII: studii universitare de master – sesiunea 6 – 26 iulie 2018
INSCRIERI: 6 - 15  IULIE 2018 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 16 iulie 2018
Concurs de admitere (interviu): 17 iulie 2018
Afișarea rezultatelor: 18 iulie 2018
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 19  iulie 2018 (între orele 9,00 – 12,00)
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 iulie 2018 (orele 14,00)
Confirmarea locului*: 18, 19, 20, 21 si 23 iulie 2018 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata  orele 9,00 – 12,00)
Data limită de afișare a rezultatelor: 26 iulie 2018

CRITERII DE ADMITERE      
PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTĂ ÎN:                                                           
* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență) 
M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:                                                     
1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta (  Media anilor de studii +  Media de licentă: 2 – medie- )
2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere                  
3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului    
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.         
CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
- Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
- Criteriul II – media examenului de licenta
- Criteriul III – media generala a anilor de studii.
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
- dosar plic.
- fișă tip de înscriere;
- eseu (de maxim 10 pagini);
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;
- diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2018 în original sau copie certificată conform cu originalul;
- supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2018);
-  documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
- certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
- certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
-  adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- B.I sau C.I în copie;
- chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima inscriere; 60 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.
NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie certificate conform cu originalul  de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.
*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE
INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Inscrieri:  4 - 10 septembrie 2017 (intre orele 9,00 - 14,00, iar sambata si duminica intre orele 9,00 - 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 11 septembrie 2017
Concurs de admitere (interviu): 12 septembrie 2017
Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2017
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 13 - 14 septembrie 2017
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 15 septembrie 2017
Confirmarea locului*: 18, 19, 20 si 21  septembrie 2017
Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2017
* taxele si condițiile de admitere (continutul dosarului, metodologia de admitere) sunt aceleasi ca si in sesiunea iulie 2017.

Locuri disponibile buget si taxa sesiunea septembrie 2017


Nr Crt.

Programul  de studiu

Forma de învățământ

Capacitatea de scolarizare aprobata

Cifra de scolarizare propusa pentru studii finantate de la bugetul de stat 

Din buget pentru romi

Cifra  de scolarizare pentru studii cu taxa

Cifra   totala de scolarizare

Locuri ocupate sesiunea iulie

Locuri disponibile sesiunea septembrie

Buget

R.moldova buget

romi

taxa

buget

Romi

taxa

1

Consiliere in asistenta sociala

IF

75

34

1

41

75

33

 

1

9

0

0

32

2

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

IF

75

33

1

42

75

32

 

1

0

0

0

42

3

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

IF

75

29

 

46

75

29

 

0

14

0

0

32

4

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

IF

75

25

 

50

75

15

 

0

0

10

0

50

5

Probatiune

IF

75

29

1

46

75

28

 

0

5

0

1

41

6

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

IF

75

24

 

51

75

8

 

0

0

16

0

51

7

Devianta sociala si criminalitate

IF

75

31

1

44

75

30

 

0

7

0

1

37

8

Managementul resurselor umane

IF

75

37

 

38

75

37

1

0

37

0

0

0

9

Sociologia consumului si marketing

IF

75

31

 

44

75

20

0

0

1

11

0

43

10

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

IF

75

31

 

44

75

26

0

0

0

5

0

44

11

Studii de securitate

IF

75

37

 

38

75

37

0

0

4

0

0

34

13

Cercetare sociologica avansata

IF

75

15

 

60

75

8

0

0

0

7

0

60

14

Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)

IF

75

15

 

60

75

7

0

0

0

8

0

60

15

Politici publice si management in administratia publica

IF

75

20

1

55

75

14

0

0

0

5

1

55

 

T O T A L

 

1050

391

5

659

1050

324

1

2

77

62

3

581

Candidații admiși pe locurile cu taxa pot achita suma de 500 lei (taxa confirmare loc) la Casieria Universitații din Bucuresti (Facultatea de Drept – langa Opera Româna) sau la BCR filiala sector 5 în contul RO47RNCB0076010452620044.

Rezultate admitere master Iulie 2017

IMPORTANT
Candidatii admisi buget si taxa trebuie sa confirme obligatoriu locul in zilele de 21, 22, 24, 25 si 26 iulie 2017 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata orele 9,00 – 12,00)

Planificare examene admitere Master Iulie 2017

Admitere studii universitare de master – sesiunea iulie 2017
PLANIFICAREA EXAMENULUI DE ADMITERE


Nr Crt.

Programul  de studiu

Nr. candidati inscrisi

Data

ora

sala

Comisia

1

Consiliere in asistenta sociala

67

19 iulie

9,00

302

Prof.dr. Livius Manea – președinte
Conf.dr. Gheorghița Nistor – membru
Conf.dr. Iulia Mardare – membru
Conf.dr. Hanibal Dumitrașcu – membru
Lect.dr.Alina Anghel– membru
Lect.dr. Sorina Dumitrache – secretar

2

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

41

19 iulie

9,00

201

Prof.dr. Doru Buzducea – președinte
Prof.dr. Florin Lazăr – membru
Conf.dr. Valentina Rujoiu – membru
As.dr. Marian Ursan – secretar

3

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

47

19 iulie

9,00

301

Prof.dr. Eugen Blaga – președinte
Conf.dr. Adrian Dan – membru
Conf.dr. Ana Rădulescu – membru
Lect.dr. Aurelia Curaj – membru
Lect.dr. Theodora Ene – secretar

4

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

20

19 iulie

9,00

303

Conf.dr. Mircea Botescu– președinte
Lect.dr. Valeriu Fîrțală – membru
Lect.dr. Luminița Mihai – membru
Lect.dr. Monica Alexandru – membru
As.dr. Mihaela Popa (Ștefan) – secretar

5

Probatiune

39

19 iulie

9,00

401

Prof.dr. Ioan Durnescu – președinte
Lect.dr. Smaranda Witec – membru
As.dr. Claudia Oprea – membru
Lect.dr. Mirela Anghel – membru
Lect.dr. Rentea Georgiana – secretar

6

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

10

19 iulie

13,00

202

Prof. dr. Călin Cotoi –presedinte
Conf.dr. Paula Tufiș - membru
Lect. dr.asoc. Magda Craciun- membru
Lect.dr. Claudia Campeanu – membru
Prof.dr. Liviu Chelcea - secretar

7

Devianta sociala si criminalitate

49

19 iulie

9,00

101

Conf.dr. Petronel Dobrică – preşedinte
Dr.asoc. Marian Badea– membru                                              
Prof.dr. Dan Banciu – membru
Lector.dr. Irina Zamfirache  – secretar

8

Managementul resurselor umane

61

19 iulie

9,00

De la litera A la litera L
103

Conf.dr. Laura Grunberg – presedinte                                                   
Conf.dr. Gabriel Hâncean – membru
Lector.dr. Cosmin Toth – membru
Lector. Dr. Vlad Grigoras - membru
Lect. dr. asoc. Brandusa Fecioru - membru
Lect. dr. asoc. Iulian Apostu – membru
Lector dr. Oana Mara Stan - secretar

67

De la litera M la litera Z
INFO 3

9

Sociologia consumului si marketing

29

19 iulie

9,00

202

Prof. dr. Liviu Chelcea – preşedinte
Lect.dr. asoc Florin Alexa – membru
Conf. Dr. Marian Vasile - membru
Conf. dr. Laura Grunberg – secretar

10

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

30

19 iulie

9,00

Sala de Consiliu

Prof.  dr. Gabriel Jderu – preşedinte
Prof. dr. Valentina Marinescu – membru                                              
prof. dr. Vasile Dậncu - membru
prof.dr. Sandu Dumitru – secretar

11

Studii de securitate

49

19 iulie

9,00

Geopolitica

Prof.dr. Dan Dungaciu - preşedinte
Conf.dr. Darie Cristea – membru
Lect.asoc. dr. Tudor Raț - membru
Lect.dr. Claudia Ghișoiu – secretar

12

Cercetare sociologica avansata

18

19 iulie

12,00

Cancelarie

Prof. dr. Cosima Rughiniş - Preşedinte
Prof. dr. Dumitru Sandu - membru
Prof. dr. Lazăr Vlăsceanu – membru
Lect.dr. Paula Tufiș – secretar

Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)

8

13

Politici publice si management in administratia publica

19

19 iulie

9,00

305

prof. dr. Mihaela Lambru – preşedinte
prof. dr. Lazǎr Vlǎsceanu - membru
Lect. dr. Cosima Rughiniş - membru
Lect.dr. Cosmin Toth – membru
Lect.dr.asoc. Claudia Petrescu - secretar

* Media de admitere la master se calculează astfel:

 1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
  2. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  3. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
  4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

Examenele de admitere la programele de master la care nu au fost înscriși suficienți candidați se vor organiza în Sesiunea Septembrie 2017. In functie de locurile ramase disponibile, facultatea va organiza concurs de admitere si in sesiunea septembrie 2017.
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase))                                 
CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
-           Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
-           Criteriul II – media examenului de licenta
-           Criteriul III – media generala a anilor de studii.

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - sesiunea iulie 2017


                                              LOCURI BUGET+TAXA

Nr Crt.

Programul  de studiu

Forma de învățământ

Acreditare ARACIS

Capacitatea de scolarizare aprobata

Cifra de scolarizare propusa pentru studii finantate de la bugetul de stat 

Din buget pentru romi

Cifra  de scolarizare pentru studii cu taxa

Cifra   totala de scolarizare

 

1

Consiliere in asistenta sociala

IF

5468/28.07.2008

75

34

1

41

75

 

2

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

IF

7756/20.05.2009

75

33

1

42

75

 

3

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

IF

5468/28.07.2008

75

29

 

46

75

 

4

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

IF

5468/28.07.2008

75

25

 

50

75

 

5

Probatiune

IF

17913/5.11.2008

75

29

1

46

75

 

6

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

IF

5468/28.07.2008

75

24

 

51

75

 

7

Devianta sociala si criminalitate

IF

5468/28.07.2008

75

31

1

44

75

 

8

Managementul resurselor umane

IF

5468/28.07.2008

75

37

 

38

75

 

9

Sociologia consumului si marketing

IF

5468/28.07.2008

75

31

 

44

75

 

10

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

IF

5468/28.07.2008

75

31

 

44

75

 

11

Studii de securitate

IF

5468/28.07.2008

75

37

 

38

75

 

13

Cercetare sociologica avansata

IF

5468/28.07.2008

75

15

 

60

75

 

14

Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)

IF

10306/26.06.2009

75

15

 

60

75

 

15

Politici publice si management in administratia publica

IF

5468/28.07.2008

75

20

1

55

75

 

 

T O T A L

 

 

1050

391

5

659

1050

 

Admitere master - sesiunea iulie 2017

CALENDARUL ADMITERII
INSCRIERI: 10 - 18  IULIE 2017 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2017
Concurs de admitere (interviu): 19 iulie 2017
Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2017 (orele 16,00)
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 21 iulie 2017 (între orele 9,00 – 12,00)
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 24 iulie 2017
Confirmarea locului*: 21, 22,  24, 25 si 26 iulie 2017 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata orele 9,00 – 12,00)
Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie 2017

CRITERII DE ADMITERE                                            
* Media de admitere la master se calculează astfel:
M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:                                                    
1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta (Media anilor de studii +  Media de licentă: 2 – medie)
2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere                      
3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului      
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.             
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase)      

CRITERII DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
- Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
- Criteriul II – media examenului de licenta
- Criteriul III – media generala a anilor de studii.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
- dosar plic.
- fișă tip de înscriere;
- eseu (de maxim 10 pagini);
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;
- diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2017 în original sau copie certificată conform cu originalul;
- supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2017);
-  documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
- certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
- certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
-  adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- B.I sau C.I în copie;
- chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima inscriere; 60 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.
NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie certificate conform cu originalul  de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE
INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare  si  de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2017) până pe data de 26 iulie 2017, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.
Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a  prezenta chitanţa de achitare a taxei  de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044  deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2017.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (21, 22,  24, 25 si 26 iulie 2017). NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat si licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.
Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2017.

Important