Alți membri ai Școlii Sociologice de la București/asociați publicistic

Coordonator: Delia Bădoi, Alin Croitoru, Dumitru Sandu

cautare
Altele
Galitzi, Christine.1935. The Greek Rebellion and Its International Implications. Social Science 10, no. 4 : 356-360
Christine Galitzi. 1933. The Balkan Federation, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 168,American Policy in the Pacific (Jul.), pp. 178-182
  Christine Galitzi.1929.A study of Assimilation Among the Roumanians in the United States, New York: Columbia University Press
Analize regionale
AthG_IC   60 Sate românești. 1941. I. Populatia
Constantin Brăiloiu
CB32   Despre bocetul de la Drăguș, 1932
CB36   Cununa în satul Șanț
Constantin C. Giurescu
CCG36   Județe dispărute din Țara Românească, 1936
D.C. Georgescu
DCG32   Evoluția demografică a satului Cornova, 1932
DCG36   Argumente revizioniste maghiare, 1936
DCG36   Sectia de Demografie, Antropologie si Eugenie a Institutului Social Roman, 1936
Din monografierea satului Runcu,1930
RC32   Roman Cresin, Datoriile agricultorilor din satul Runcu, 1932
EB32   Em. Buznea, O industrie țărănească. Industria țuicii din satul Runcu, jud. Gorj, 1932
AN32   Adrian Negrea, Industria morăritului la Runcu, 1932
GhF32   Gheorghe Focșa, Contributie la cercetarea mentalitatii satului, 1932
IC34   Ion Conea, Determinări geofizice în așezarea satului Runcu, 1934
DI32   Dochia Ioanovici, Consideratii statistice asupra vrajitoriei satului Runcu, 1932
Ernest Bernea
EB32   Contributii la problema calendarului in satul Cornova, 1932
Gheorghe Focșa
GhF36   Contribuții la cercetarea mentalității satului Moișeni, 1936
Ion Conea
IC37   Geografia satului românesc (Așezare, formă, structură),1937
IC38   Sugestii și indicații geo-istorice pentru numirea și determinarea marilor unități administrative ale României, 1938
Nicolae Cornățeanu
NC32   Bugete țărănești, 1932
Octav Onicescu
OctOn32   Statistica și sociologia I, 1932
Octavian Neamțu
ON36a   Munca socială în România, 1936
ON36b   A III-a campanie de muncă a echipelor studențești
ON39   Țară nouă, 1939
Roman Cresin
RC36   Ancheta sociologică asupra vieții studențești, 1936
Sabin Manuilă
SM36   Știința de carte a populației României, 1936
Ștefania Cristescu (SCG)
  Descântatul în Cornova-Basarabia [1984] (2003)
Veturia Manuilă
VM36   Asistența socială ca factor de politică socială, 1936

Important