Anton Golopenţia (AG)

Coordonator: Sanda Golopenția și Dumitru Sandu

cautare
Analize regionale
AG42b    (În colab. cu Ion Apostol) Folclor romanesc din regiunea Vosnessensk (Ucraina) (1942)
AG42a   Anton Golopenția si D.C. Georgescu: 60 sate romanesti (1942) (autorecenzie)
AG42a (cu M.Pop) Dâmbovnicul, o plasă din sudul judeţului Argeş, 1942
AG41a   A fost Transilvania tinta sau punct de plecare de migratiuni romanesti? (1941)
AG40b   Harta sociologică a Olteniei, 1940
AG39e   Starea culturala si economica a populatiei rurale din Romania (1939)
AG48a   Populația Republicii Populare române la 25 ianuarie 1948. Rezultatele provizorii ale recensământului, 1948
AG48b   Recensamantul agricol din R.P.R. (1948)
AG39a   Gradul de modernizare al regiunilor rurale ale româniei, Sociologie Românească,1939
AG38g   Județul Timiș - înfățișare socială, 1940
AG38f   Județul Someș - înfățișare socială, 1939
AG47   Nota despre progresele si raspandirea stiintei de carte in Vechiul Regat dupa 1912 (1947)
AG38e   Județul Severin - înfățișare socială, 1938
AG38d   Județul Caraș - înfățișare socială, 1938
AG38c   Județul Baia - înfățișare socială, 1938
AG38b   București - înfățișare socială, 1938
AG36b   Banatul într-un dicționar german, 1936
AG34   Date statistice asupra situatiei de fapt [a invatamantului din Romania] (1934)
Despre sociologia românească
AG34   Cercetarea satului în România, 1934
AG39   „Etnicismul” sociologiei românești și „indiferența ei față de principiul etatic” , 1939
AG38   ”Naționalismul” sociologiei românești și empirismul ei, 1938
AG38   Enciclopedia României, 1938
AG48b   (cu A. Manoil) Sociologia românească, 1948
AG37   Două centre regionale de organizare românească și de documentare: Institutele Sociale din Banat și Basarabia, 1937
AG37   Din activitatea Seminarului de Sociologie, Etică și Politică de la Facultatea de Filozofie și Litere din București, în anul școlar 1937-1938
Dezvoltare comunitară și regională
AG39e   Ce avem de făcut în cele zece plăși, 1939
AG39c   Plașile model, 1939
AG40   Creșterea noua a tineretului. Revista Fundațiilor Regale, 1940, an VII, nr. 6, pp. 630-642.
Funcția practică a științelor sociale
AG2015   Îndreptar pentru tineret, 2015
AG38a   Rolul științelor sociale în noua tehnică administrativă. Sociologie Româneasca, 1938. an III nr. 4-6, ppp. 246-248.
AG37c   Reflectiile si “ indoielile cu privire la stiinta natiunii românesti,1937
AG37b   Contributia stiintelor sociale la conducerea politicii externe, Sociologie Românească, 1937, an II, nr. 5-6, pp. 193-196.
AG37a   Rostul actual al sociologiei , Sociologie Românească, 1937
AG36a   Informarea conducerii statului și sociologia tradițională , 1936
Metodologia științelor sociale
AG39d   Monografia sumară a satului, 1939
AG39b   Îndreptar pentru organizarea instrucţiei sociologice în şcolile de pregătire S.S.T., 1939
AG41b   Structura socială a României. Contribuţia recensământului din 1941 la lămurirea problemei
Minorități
AG41b   Lucrările de identificare a românilor de la est de Bug. Rezulate și perspective , 1941-1951
Opera completă
SG99 Sanda Golopenția, Adnotări și comentarii la Anton Golopenția 1999
AG99 Opere complete. Vol. II. Statistică, demografie și geopolitică, A. Golopenția, Golopenția, S., Editor. 2002,București: Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, 1999.
SG02 Sanda Golopenția, Adnotări și comentarii la Anton Golopenția 2002
AG02 Opere complete. Vol. I. Sociologie, A. Golopenția, Golopenția, S., Editor. 2002,București: Editura Enciclopedică
Sociologia culturii (populare)
AG33   Sociologie cu Regele Dromichet (1933)
AG37   C. Radulescu-Motru : Psihologia poporului român (1937)
Studii de comunitate
AG32   Aspecte ale desfășurării  procesului de orășenizare a satului Cornova, 1932
AG48c   Cercetarile efectuate la Hodac–Mures , 1948.
Teorii sociologice generale
AG31   Werner Sombart: Die drei Nationalökonomien (Cele trei economii politice); Nationalökonomie und Soziologie (Economie politică și sociologie), 1931
AG31   Werner Sombart, 1931
AG32   Cu Hegel și dincolo de Hegel (1932)
AG32   Atlasul folcloric al Germaniei (1932),
AG32   Revoluția de dreapta — Note asupra cărții lui Hans Freyer (1932), vol. I, 466-468 și 662-664
AG32   Hans Freyer: Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (Sociologia ca știință a realității); Einleitung in die Soziologie (Introducere în sociologie) (1932)
AG32   Richard Müller-Freienfels:Allgemeine Sozial- und Kulturpsychologie (Psihologie generală a societății și culturii, 1932
AG39   Problemele sociologiei politice și administrative , 1939

Important