Articole

 

cautare
Analize regionale
1998   POPULAŢIA ROMÂNIEI DUPĂ NAŢIONALITATE ŞI RELIGIE. DEMOGRAFIE REGIONALĂ ŞI DIFERENŢIALĂ
1984   Model demografic național și submodele regionale
1980   Demografia teritorială a României
1979   Demografia rurală a României
1976   Creșterea și concentrarea urbană în România
1975   Urbanizare şi demografie diferenţială în România
Bucovina
1997   UBER DIE DEMOGRAPHIE DER BUKOWINA
1997   Despre demografia Bucovinei
Confluente interdisciplinare
1997   GEOPOLITICA ROMÂNEASCĂ REDIVIVA. ROLUL SOCIOLOGIEI
1995   COMENTARIA IN DEMOGRAPHIAM(I). ARGUMENTUM
1995   DEMOGRAFIE SI ETNOMORFOLOGIE .COMMENTARIA IN DEMOGRAPHIAM (II) PROFILURI DEMOGRAFICE
1984   POPULAŢIA CA RESURSĂ LIMITATĂ
1984   Demografie și istorie: spre o nouă sinteză?
Demografie
1974   Demografia contemporană și problemele sale. Convorbire între prof. Alfred Sauvy (Paris) şi prof. VI. Trebici
1973   Demografie şi cooperare internaţională
Despre Vladimir Trebici
2000   Vladimir Trebici. Omul și opera. Populație & Societate. Anul IV - nr. 1 (19). 2000
1999   V. Ghețău. In memoriam
1999   D.Sandu.La despărțirea de Profesorul Vladimir Trebici
1991   JCC. Bibliografie critique.Trebici Vladimir.Populația terrei. Demografie mondială
1976   JCCh.Bibliographie critique. Trebici Vladimir. Populatia mondiala
Familie
1995   Familia între demografie și sociologie
Istoria demografiei
1999   O istorie impresionistă a demografiei românești
1996   Istoria demografiei românești. Note
1995   L’APPORT DE L’INED ET DE POPULATION À LA DÉMOGRAPHIE ROUMAINE : les relations démographiques franco-roumaines
1990   Demografia româneasca (1975-1989)
1982   LE DEVELOPPEMENT DE LA DEMOGRAPHIE EN ROUMANIE (1859-1980)
Memorii
1999   Traian Brăileanu. Omul și profesorul
1997   Relațiile dintre societățile studențești române și germane de la Universitatea din Cernăuți ca model de înțelegere interetnică (1875-1938)
1994   Dr. Sabin Manuila: omul și epoca sa
Minorități
1996   MINORITĂȚILE NAȚIONALE DIN ROMANIA: PREZENT ȘI ESTIMAȚIE PROSPECTIVĂ
1991   ROMANIA’S ETHNIC DEMOGRAPHY
Nupțialitate
1986   Nupțialitatea și modelul cultural
1979   Nupțialitatea populației României
Politici demografice
1994   ESTE NECESARĂ O POLITICĂ DEMOGRAFICĂ ÎN ROMÂNIA?
1988   Demografia între știință și acțiunie socială
1992   LE GÉNOGENISME EN TANT QUE POLITIQUE DÉMOGRAPHIOUE. LE CAS DE LA ROUMANIE
Procese demografice
1972   Îmbătrânirea demografică a populației României
Proiectari demografice
1977   Populaţia României la orizontul anului 1990
Structuri demografice
1996   Despre generație, vârstă ... et quibusdam aliis
1982   Situation démographique de la Roumanie
1985   SATUL ROMÂNESC ŞI ŢĂRĂNIMEA : ASPECTE DEMOGRAFICE
Tranzitie demografica
1993   TRANZIȚIA DEMOGRAFICĂ IN ROMÂNIA:TENDINȚE NOl
1981   LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE DANS LES PAYS DE L’EUROPE DE L’EST: LE CAS DE LA ROUMANIE
1978   Tranziția demografică în România

Important