Lansare selectie ERASMUS -2018-2019


UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Departamentul Relații Internaționale
Biroul ERASMUS+

Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, 050107, București
Tel.: 021 307 73 23 / 24 / 83, Fax: 021 313 46 20; contact@erasmus.unibuc.ro , www.unibuc.eu

SELECȚIE ERASMUS LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2018 – 2019

Interviul ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2018 - 2019 are loc la FSAS în data de 12 aprilie 2018, ora 12.00. Pentru anul academic 2018-2019 FSAS are alocate 10 burse ERASMUS.

Dosarele pentru selecție se depun la Secretariatul FSAS în intervalul 14 Martie - 04 Aprilie 2018. Selecția este realizată la nivelul FSAS, pe baza dosarului depus și a unui interviu într-o limbă străină (la alegerea candidatului, în conformitate cu cerințele universității străine pentru care aplică).

Interviul se realizează în limba specificată în cerințele universității pentru care studentul aplică. Dacă un student aplică pentru 2 Universități (prima și a doua opțiune) ce solicită cunostințe de limbă diferite (de ex. italiană și turcă), atunci candidatul va susține interviul atât în turcă cât și în italiană.

Candidatii declarati admisi vor trebui să depună la dosarul final (UB) un certificat lingvistic care să ateste nivelul de cunoaștere al limbii străine conform cu cerințele universității pentru care studentul a aplicat.
Certificatele lingvistice sunt luate în considerare doar dacă sunt eliberate de o instituție specializată (de ex. British Council, Institutul Francez, Institutul Cervantes, alte instituții abilitate), sau de către Facultăți de limbi străine (dacă candidatul a mai terminat o facultate cu profil limbă străină), sau un liceu bilingv și deține atestatul corespunzător.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate.
(Conf.univ.dr. Adrian Dan – adrian.dan@sas.unibuc.ro). 
Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

Criterii generale de selectie:
•  calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata stagiului (cursuri la zi);
•  absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
•  promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină; la dosar trebuie sa existe un atestat de limba straina, conform cu cerintele bursei pentru care aplica studentul.
•  prezentarea unei scrisori de intenție / de motivație într-o limbă străină ;
•  prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
•  prezentarea unui program de studiu prevăzut pentru stagiu.

Precizăm că în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

După selecția făcută de FSAS, 14 Iunie 2018este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ (BE+) al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

Precizări:

  • Studenții din anul I (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
  • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea,
  • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat BE+.

 

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2017 - 2018, este:

Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia

500 € / una

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria

450 € / una

STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE – “GRANT ZERO”: 

  • Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție și vor fi precizați separat în liste.
  • În acest caz, nu trebuie depășit numărul posibil de studenți pentru o destinație (total titulari, rezerve și „grant zero” = numărul precizat pe un rând din tabelul conținând acordurile bilaterale).
  • Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (”grant zero”), acest lucru este posibil și trebuie comunicat de urgență la Biroul Erasmus+.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – destinatii studenti ERASMUS 2018-2019

 

 

Nr. crt.

Tara

COD ERASMUS

INSTITUȚIA PARTENERĂ

Nr. locuri

NIVEL DE STUDIU (PENTRU STAGIU)

COD DOMENIU

DOMENIUL PREVĂZUT ÎN ACORD

Precizări domeniul de studiu

Departament / Secție / Specializare

Nivel de cunoștinte de limbă prevăzut în acord

1

AT

A  INNSBRU01

LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK

2

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

Sociologie

SOCIOLOGIE

Engleză-B1/Germană-B1

2

BE

B  KORTRIJ01

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

2

Licență

031

Social and Behavioural Sciences (social work)

Asistență socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Neerlandeză-B2/Engleză-B1

3

BG

BG BLAGOEV02

South-West University
“Neofit Rilski”

2

Licență

0314

sociology

Sociologie

SOCIOLOGIE

Engleză-B2

4

BG

BG BLAGOEV02

South-West University
“Neofit Rilski”

2

Master

0314

sociology

Sociologie

SOCIOLOGIE

Engleză-B2

5

BG

BG BLAGOEV02

South-West University
“Neofit Rilski”

2

Doctorat

0314

sociology

Sociologie

SOCIOLOGIE

Engleză-B2

6

BG

BG BLAGOEV02

South-West University
“Neofit Rilski”

2

Licență

0312

political sciences

 

SOCIOLOGIE

Engleză-B2

7

BG

BG BLAGOEV02

South-West University
“Neofit Rilski”

2

Master

0312

political sciences

 

SOCIOLOGIE

Engleză-B2

8

BG

BG BLAGOEV02

South-West University
“Neofit Rilski”

2

Doctorat

0312

political sciences

 

SOCIOLOGIE

Engleză-B2

9

DE

D  BERLIN01

FREIE UNIVERSITAET BERLIN

1

Master

0314

Sociology

 

Master Sociology "European Societies"

Germană/Engleză-B2

10

DE

D  BERLIN05

ALICE SALOMON HOCHSCHULE BERLIN

2

Licență

0923

Social Work and Counselling

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Germană-B1/Engleză-B1

11

DE

D  BERLIN05

ALICE SALOMON HOCHSCHULE BERLIN

1

Master

0923

Social Work and Counselling

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Germană-B1/Engleză-B1

12

DE

D  DUSSELD03

FACHHOCHSCHULE DUESSELDORF

6

Licență

0923

Social and Behavioral Sciences/Social Work

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Engleză-B1/Germană-B1

13

DE

D FRANKFU04

Frankfurt University of Applied Sciences

2

Licență

0923

Social work and Counselling

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Germană B2/Engleză B2

13

DE

D  FRANKFU08

EUROPA-UNIVERSITAET VIADRINA FRANKFURT (ODER)

3

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

Sociologie

SOCIOLOGIE

Engleză-B1 /Germană-B1

14

DE

D  GOTTING01

GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET GOETTINGEN

1

Licență

0314

Social and Behavioural Science (broad programmes)

Sociologie

SOCIOLOGIE

Germană-B1

15

DE

D  GREIFS01

ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD

1

Master

0421

Law

criminologie

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Germană-B1

16

DE

D  HILDESH02

HAWK HOCHSCHULE HILDESHEIM/HOLZMINDEN/GOETTINGEN

2

Licență

092

Social Work and Counselling

Asistență socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Germană-B1/Engleză-B1 (master)

17

DE

D  HILDESH02

HAWK HOCHSCHULE HILDESHEIM/HOLZMINDEN/GOETTINGEN

1

Master

092

Social Work and Counselling

Asistență socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Germană-B1/Engleză-B1 (master)

18

DK

DK RISSKOV06

VIA University College, Faculty of Education and Social Studies, Skejbyvej

7

Licență

092

Social Work

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Engleză-B2

19

ES

E  BARCELO01

Universitat de Barcelona

3

Licență

092

Social Work

 

Asistență socială

Spaniolă-B1/Engleză-B1

20

ES

E  BARCELO02

Universitat Autònoma de Barcelona

2

Licență

0314

Anthropology

 

Sociologie

Spaniolă-B1/Engleză-B1

21

ES

E  CIUDA-R01

Universidad de Castilla La Mancha

2

Licență

011

Teacher Training

 

Sociologie

Spaniolă-B1/Engleză-B1

22

ES

E  LA-CORU01

Universidade da Coruña

1

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

 

Sociologie

Spaniolă-B1

23

ES

E  LA-CORU01

Universidade da Coruña

1

Master

0314

Sociology and Cultural Studies

 

Sociologie

Spaniolă-B1

24

FR

F  BORDEAU03

Université Bordeaux Montaigne

1

Licență

031

Social Sciences (Sociology and Social work)

 

Sociologie

Franceză-B2

25

FR

F  BORDEAU03

Université Bordeaux Montaigne

1

Licență

031

Social Sciences (Sociology and Social work)

 

Asistență socială

Franceză-B2

26

FR

F  BORDEAU58 (Ex. F  BORDEAU02)

Université de Bordeaux

2

Licență

0314

Sociology

 

Sociologie

Franceză-B2

27

FR

F  BORDEAU58 (Ex. F  BORDEAU02)

Université de Bordeaux

1

Master

0314

Sociology

 

Sociologie

Franceză-B2

28

FR

F  DIJON01

Université de Bourgogne

2

Master

032

Communication

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

29

FR

F  DIJON01

Université de Bourgogne

1

Licență

0314

Sociology

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

30

FR

F  DIJON01

Université de Bourgogne

1

Master

0314

Sociology

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

31

FR

F  LE-HAVR11

Université du Havre

2

Licență

032

Communication

 

Sociologie

Franceză-B1

32

FR

F  LE-HAVR11

Université du Havre

2

Master

032

Communication

 

Sociologie

Franceză-B1

33

FR

F  LYON03

Université Jean Moulin Lyon 3

1

Licență

032

Communication

 

Sociologie

Franceză-C1

34

FR

F  MONTPEL03

Université Montpellier III Paul Valéry

1

Licență

031

Sociology

 

Sociologie

Franceză-B1

35

FR

F  NICE01

Université de Nice-Sophia Antipolis

5

Master

032

Communication, Information Science

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

36

FR

F  PARIS003

Université Sorbonne Nouvelle  Paris III

1

Master

032

Communication

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

37

FR

F  PARIS005

Université Paris Descartes

1

Licență

032

Social Sciences

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

38

FR

F  PARIS005

Université Paris Descartes

1

Master

032

Social Sciences

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

39

FR

F  PARIS005

Université Paris Descartes

1

Doctorat

032

Social Sciences

Comunicare

Sociologie

Franceză-B2

40

FR

F  RENNES54

ASKORIA

2

Licență

092

Social Work and Counselling (Social Work)

 

Asistență socială

Franceză-B2 L; Franceză-C1 M

41

FR

F  RENNES54

ASKORIA

2

Master

092

Social Work and Counselling (Social Work)

 

Asistență socială

Franceză-B2 L; Franceză-C1 M

42

HR

HR ZAGREB01

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

2

Licență

0923

Social Work and Counselling

Asistență socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Croată/Engleză-B2

43

IT

I  COSENZA01

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1

Master

0314

Sociology and Cultural Studies

Sociologie

SOCIOLOGIE

Italiană-B1

44

IT

I  COSENZA01

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2

Licență

0923

Social Work and Counselling

Asistență socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Italiană-B1

45

IT

I  COSENZA01

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2

Master

0923

Social Work and Counselling

Asistență socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Italiană-B1

46

IT

I  SALERNO01

Universita degli Studi di Salerno

2

Licență

0314

Sociology and cultural studies

 

SOCIOLOGIE

Italiană A2, Engleza B2

47

IT

I  SALERNO01

Universita degli Studi di Salerno

2

Master

0314

Sociology and cultural studies

 

SOCIOLOGIE

Italiană A2, Engleza B2

48

IT

I  SALERNO01

Universita degli Studi di Salerno

1

Doctorat

0314

Sociology and cultural studies

 

SOCIOLOGIE

Italiană A2, Engleza B2

46

IT

I  PISA01

UNIVERSITÁ DI PISA

1

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

Asistență socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Italiană-B1/Engleză-B1

47

P

P  COIMBRA05

INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA

1

Licență

092

Welfare

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Portugheză-B1/Engleză-B2

48

P

P  COIMBRA05

INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA

1

Master

092

Welfare

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Portugheză-B1/Engleză-B2

49

PL

PL KRAKOW05

Pedagogical University of Cracow

3

Licență

0314

Sociology

 

 

Poloneză-B2/Engleză-B2

50

PL

PL KRAKOW05

Pedagogical University of Cracow

3

Master

0314

Sociology

 

 

Poloneză-B2/Engleză-B2

51

PL

PL POZNAN01

Adam Mickiewicz University in Poznan

3

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

 

 

Engleză-B2

52

PL

PL POZNAN01

Adam Mickiewicz University in Poznan

3

Master

0314

Sociology and Cultural Studies

 

 

Engleză-B2

53

PL

PL TORUN01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika W Toruniu

1

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

 

 

Poloneză-B2/Engleză-B2

54

PL

PL TORUN01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika W Toruniu

1

Master

0314

Sociology and Cultural Studies

 

 

Poloneză-B2/Engleză-B2

55

PL

PL TORUN01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika W Toruniu

1

Doctorat

0314

Sociology and Cultural Studies

 

 

Poloneză-B2/Engleză-B2

56

PL

PL WARSZAW07

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie

2

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

 

SOCIOLOGIE

Engleză-B1/Polonă-B1

57

PL

PL WARSZAW07

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie

2

Master

0314

Sociology and Cultural Studies

 

SOCIOLOGIE

Engleză-B1/Polonă-B1

58

PL

PL WARSZAW07

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie

2

Licență

0921

Social Work

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Engleză-B1/Polonă-B1

59

SE

S  UMEA01

UMEA UNIVERSITET

1

Licență

0923

Social Work

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Engleză/Suedeză-B2

60

SE

S  UMEA01

UMEA UNIVERSITET

6

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

 

SOCIOLOGIE

Suedeză/Engleză-B2

 

SE

S  LUND01

Lunds University

1

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

Sociologie

SOCIOLOGIE

Engleză-B2

61

TR

TR ISTANBU18

Maltepe University

2

Licență

0314

Sociology and Cultural Studies

Sociologie

SOCIOLOGIE

Turcă-B1/Engleză-B1

62

TR

TR RIZE01

Recep Tayyip Erdogan University

1

Licență

092

Social Work

 

 

Engleză-B1

63

TR

TR RIZE01

Recep Tayyip Erdogan University

1

Licență

031

Sociology

 

 

Engleză-B1

64

UK

UK IPSWICH01

University of Suffolk

2

Licență

031

Sociology

 

 

Engleză-B2

Rezultate finale Erasmus 2016-2017

Erasmus.pdfErasmus.pdfErasmus.pdf

Rezultate selectie burse Erasmus 2016-2017

Lista_bursieri_ERASMUS_2016-2017_-_FSAS.pdfLista_bursieri_ERASMUS_2016-2017_-_FSAS.pdfLista_bursieri_ERASMUS_2016-2017_-_FSAS.pdf

SELECȚIE ERASMUS LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 2016 – 2017

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2016 - 2017 are loc la FSAS în data de 19 aprilie 2016, ora 10.00.
Dosarele pentru selecție se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate, pe baza de dosar si de interviu. Interviul se realizeaza in limba specificata in certificatul lingvistic care trebuie sa corespunda cu limba solicitata de universitatea la care se aplica. Daca un student aplica pentru 2 Universitati (prima si a doua optiune) ce solicita  cunostinte de limba diferite (de ex. Italiana si turca), atunci candidatul trebuie sa prezinte certificate lingvistice care sa ateste cunostintele de turca si italiana si va sustine interviul atat in turca cat si in italiana.
Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Conf.univ.dr. Adrian Dan – adrian.dan@sas.unibuc.ro).  
Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):
•  calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata stagiului;
•  absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
•  promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină; la dosar trebuie sa existe un atestat de limba straina, conform cu cerintele bursei pentru care aplica studentul.
•  prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
•  prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
•  prezentarea unui program de studiu prevăzut pentru stagiu.

Precizăm că în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).
După selecția din facultate, 2 iunie 2016este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ (BE+) al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

Precizări:

  • Studenții din anul I (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
  • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea,
  • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat BE+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2016 - 2017, este:


Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croatia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia

500 € / una

Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia

450 € / una

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

Important