Comentarii despre Școala Sociologică de la București ( C)

Coordonator: Călin Cotoi

cautare
Anton Golopenția (CAG)
MCERNEA2017   O SĂRBĂTOARE A SOCIOLOGIEI ROMÂNE. Alegerea sociologului si statisticianului ANTON GOLOPENȚIA MEMBRU POST-MORTEM AL ACADEMIEI ROMÂNE. 30 iunie 2017
SGOLOPEN2015   Sanda Golopenția, Aurel Bauh și ”echipa Golopenția”, 2015
SGOLOPEN2006   Sanda Golopenția, Introducere, Golopenția A., Golopenția S (editor), Românii de la est de Bug. Vol. 1. București: Editura Enciclopedică, 2006
SGOLOPEN2012 Sanda Golopenția, Introducere, în Anton Golopenția ,Rapsodia epistolară [III], Editura Enciclopedică: București: 2012, pp. XXIII-CXLIII
SGOLOPEN2004 Sanda Golopenția, Introducere, în Anton Golopenția ,Rapsodia epistolară [I] , București: Editura Albatros : 2004, pp. XVII- XXXVIII
SGOLOPEN2010 Sanda Golopenția, Introducere, în Anton Golopenția ,Rapsodia epistolară [II], Editura Enciclopedică: București: 2010, 21-46.
SGOLOPEN2002 Sanda Golopenția, Cronologie, în Prolog la Anton Golopenția, Opere Complete, vol. I. Sociologie, București: Editura Enciclopedica, 2002, pp.XLVII-CXXII
CCOTOI2005 Călin Cotoi, Anton Golopenția și noua „”știință a realității”. Pilonul sociologic al geopoliticii românești interbelice, 2005
TREBICI1999a Vladimir Trebici, Anton Golopenția. Întâlnirea cu Anton Golopenția, în Introducere la Anton Golopenția, Opere Complete, vol. II. Statistică, demografie și geopolitică, București: Editura Enciclopedica, Editura Univers Enciclopedic, pp.33-42, 1999.
TREBICI1999b Vladimir Trebici, Anton Golopenția. Statisticianul și demograful, în Introducere la Anton Golopenția, Opere Complete, vol. II. Statistică, demografie și geopolitică, București: Editura Enciclopedica, Editura Univers Enciclopedic, pp.9-32, 1999
Dimitrie Gusti (CDG)
RACOASA1936   G.Vladescu-Răcoasa, Profesorul D.Gusti. Viața, opera și Persdonalitatea lui, 1936
ZAMFIRES1936   Ion Zamfirescu:D.Gusti, om public și ministru al învățământului românesc, 1936
Henri H. Stahl (CHHS)
JURAVLE2014 Alina Juravle,Henri H. Stahl - un sociolog social-democrat, 2014
MIHAILES2005   Ioan Mihăilescu, Profesorul Henri H. Stahl și Școala sociologică de la București, 2005
VASILE2010   Monica Vasile, Territoriality and kinship in early Europe. The Romanian case and the theses of Henri H. Stahl, 2010
Institutul Social Român
BUCUTA1936   Emanoil Bucuța, Institutul Social Român, 1936
Școala Sociologică de la București (CSSB)
CERNEA1975   M. Cernea. Le Village Roumain. Sociologie des Recherches sur les Communautés Rurale, 1975
CERNEA1981   Mihail Cernea et al.,RURAL COMMUNITY STUDIES IN RUMANIA ,1981
CERNEA1996   Michael M. Cernea, Social Organization and Development Anthropology. The 1995 Malinowski Award Lecture, 1996
CONGRES1996   Congresul mondial de sociologie rurală din 1996 ajuns la București pe drumul SSB
SERAGHEL1996   Ismail Seragheldin ,The Challenge for Rural Sociology in an Urbanizing World. Keynote address at the 9th World Congress of Rural Sociology , Bucharest, Romania
SANDU2012a   Dumitru Sandu, Gandirea regionala in miscarea gustiana de ridicare a satului, 2012
SANDU2012b   Dumitru Sandu, „Ridicarea satului" prin el însuşi. Ideologii şi practici în interbelicul românesc, 2012
MUSAT2011   Raluca Musat, Sociologists and the Transformation of the Peasantry in Romania, 1925-1940 , UCL, 2011
GALITZI1929   Excerpts from reviews on the volume Galitzi, Christine Avghi, A Study of Assimilation of the Romanians of the United States, 1929
SGOLOPEN2015   Sanda Golopenția, Echipierii gustieni despre starea sanitară a satelor României, 2015
STAHL1981   ”Este o prostie să negi realitățile..”, interviu luat de Mircea Bunea profesorului H.H.Stahl in1981, publicat în Adevarul, 22aprilie, 1990
ROSTAS2011   Zoltan Rostas,A Sociological School from a Communicational Perspective. The Case of Dimitrie Gusti's Monographic School , 2011
CCOTOI2011 Călin Cotoi, Jottings on the history of Romanian sociology, 2011
Ștefania Cristescu (SCG)
CERNEA1975 M. Cernea. Le Village Roumain. Sociologie des Recherches sur les Communautés Rurale, 1975
CERNEA1975   M. Cernea.Le Village Roumain. Sociologie des Recherches sur les Communautés Rurale, 1975
Ștefania Cristescu-Golopenția (CSCG)
Revista Romana de Sociologie, 3-4, 2013. ŞTEFANIA CRISTESCU-GOLOPENŢIA - O PERSONALITATE MARCANTĂ A SOCIOLOGIEI ROMÂNEŞTI (1908-1978)

Important