Criterii departajare acordare burse 2016-2017

La Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala bursele se acordă studenţilor în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor în Universitatea din Bucureşti şi a criteriilor interne, aprobate în şedinţa de coordonare a facultăţii din 24 octombrie 2016, după cum urmează:

Studii universitare de licenţă

NU SE ACORDA BURSE DE MERIT

BURSE STUDIU
-se acorda strict in ordinea descrescatoare a mediilor in functie de fondul disponibil;
Criterii departajare la medii egale

  • pentru studenţii din anul I (studii universitare de licenţă):

criteriul I: Media generala obtinuta la Bacalaureat ;
criteriul II: nota la Lb. romana (examen scris Bacalaureat);
criteriul III: situatie sociala defavarizata.

  • Pentru studentii din anul II (studii universitare de licenta):

criteriul I: Media examenului de admitere;
criteriul II: :  media generala a examenului de Bacalaureat;
criteriul III: nota la Lb. romana (examen scris Bacalaureat).

  • Pentru studenții din anul III (studii universitare de licență):

Criteriul I: media de promovare a anului I;
Criteriul II: media examenului de admitere;
Criteriul III: media generala a examenului de Bacalaureat.

BURSE SOCIALE
-se aloca un fond de 30% din cel alocat facultății;
ORDINEA DE PRIORITATE
- studenţii integraliști orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri:
- studenți integraliști bolnavi, conform Regulamentului de acordare a burselor
- studenti integralisti a caror familie nu a realizat in cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar mediu brut pe membru de familie mai mare decat venitul minim pe economie
Criterii departajare la venituri egale
Anul I
-media de la examenul de admitere
-media de la examenul de bacalaureat
Anul II și III
-media anului de studiu 2014/2015
-media din anul anterior
-media obținută la examenul de admitere
-media de la examenul de bacalaureat
Studii universitare de master
NU SE ACORDA BURSE DE MERIT

BURSE STUDIU

-se acorda strict in ordinea descrescatoare a mediilor in functie de fondul disponibil;
Criterii departajare la medii egale
Pentru studentii ciclului de studii universitare de master:
Anul I:     criteriul I:media examenului de licență;
criteriul II: media generala de absolvire a studiilor de licenta;
criteriul III: nota obtinuta la interviu (admitere).
Anul II:    criteriul I: media examenului de admitere;
criteriul II: media examenului de licență;
criteriul III: media generala de absolvire a studiilor de licenta

BURSE SOCIALE
Se aloca un fond de 30% din cel alocat facultatii
ORDINEA DE PRIORITATE
- studenţii integraliști orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri:
- studenți integraliști bolnavi, conform Regulamentului de acordare a burselor
- studenti integralisti a caror familie nu a realizat in cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar mediu brut pe membru de familie mai mare decat venitul minim pe economie.

 

Decan,
Prof.dr.Doru Buzducea                                                       

Comisie atribuire burse:                              

  • Președinte – Prodecan - Conf.univ.dr. Valentina Rujoiu
  • Membru – Secretar șef – Monica Badea
  • Membru – student – Bianca Alexandra Cone
  • Membru – student – Alexandru Dogaru
  • Membru – student – Adriana Pantelimon
  • Membru – student  - Alexandra Horhocea
  • Membru – student – Andreea Voicu

Important