Profesori Asistenţă Socială

 1. Prof. univ. dr. Doru Buzducea - Decan
  E-mail:
   dbuzducea@yahoo.com 
  Ore de consultație: Marți și Joi, orele 10 -14, Decanat.
  Domenii de interes: Asistența sociala; Grupuri de risc; HIV/SIDA.
  Anul și instituția obținerii doctoratului: 1999, Universitatea din București, doctor în sociologie.
  Două lucrări reprezentative: Asistența socială a gupurilor de risc (coord., 2010, Polirom); Sisteme moderne de asistență socială (2009, Polirom).
  Cursuri predate în acest an: Teorii clasice și moderne în asistență socială (L), Asistența socială a persoanelor cu pierderi, traume și suferințe (L), Introducere în asistența socială (L) și Perspective internționale în asistența socială (M).
  Domenii prioritare pentru licență: Asistența socială a grupurilor de risc; Vulnerabilități extreme; Evaluarea programelor și serviciilor sociale... citeste mai mult

 2. Conf. univ. dr. Nicolae-Adrian Dan - Director de departament
  E-mail:  adrian.dan@sas.unibuc.ro 
  Ore de consultatie: Marti: orele 12 -14, Miercuri: 12 -14, Schitu Magureanu nr.9, Birou Director DAS, et. 3
  Domenii de interes:  Politici sociale (Politici ale bunăstării; Protecție socială și asistență social; Sărăcie; Incluziune și excluziune social; Politici de locuire, politici educaționale); Dezvoltare sociala și comunitară; grupuri în situație de risc (romi, persoane fără adăpost, vârstnici); Metodologia cercetării.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2003, Universitatea din București, doctor in sociologie.
  Două lucrări reprezentative: Căutăm drumul spre şcoală! O analiză a cauzelor abandonului şcolar în 4 judeţe din România, (coordonator), Didactica Publishing House, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8027-739. http://www.scribd.com/doc/57505208/Cautam-Drumul-Spre-Scoala-studiu-FDP-2011,  Politici de locuire: România încotro? O analiză comparativă a României în contextul ECE şi UE, Editura Universităţii din București, 2006, ISBN973-737-248-4 
  Cursuri predate în acest an: Sem.1: Introducere in politici sociale (L), Metode calitative și cantitative de cercetare a criminalității (M), Politici și programe sociale pentru persoanele fără adapost (M), Sem. 2: Metodologia cercetării în AS (L),  Comunități și rețele de suport în probațiune (M), Cercetare socială avansată (M), Analiza și diagnoza problemelor sociale (M).
  Domenii prioritare pentru licenţă: vezi domeniile de interes... citeste mai mult

 3. Conf. univ. dr. Valentina Ioana Rujoiu - Prodecan
  E-mail:
    valentinarujoiu@yahoo.com
  Domenii de interes: Violenţă domestică; Tehnici de intervenţie şi metode în situaţie de criză; Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual; Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc; Planificare familială.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
   Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Vest şi est: cultura violenţei şi emoţiile sociale (2010) (coautor). Editura a.s.e., Bucureşti; Violenţa în familie: între percepţie socială şi asumare individuală (2012). (coeditor). Editura A.S.E. Bucureşti
  Cursuri predate în acest an: Violenţa în relaţia de cuplu: abordare interculturală (L.), Metode şi tennici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual (L.),  Planificare familială (L.), Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză (M.), Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc (M.)
   Domenii prioritare pentru licenţă: Violenţă domestică; Familia în situaţie de risc; Politici sociale centrate pe familie şi copil... citeste mai mult

 4. Lect. univ. dr. Smaranda Witec - Prodecan
  E-mail:
   smaranda.witec@gmail.com
  Ore de consultatie: Miercuri: orele 14 -16, Schitu Magureanu, nr. 9, SALA Cancelarie 2.
  Domenii de interes:  Deontologie; Solicitanţi de azil şi refugiaţi; Protecţia copiilor; Asistenţa delincvenţilor; Antreprenoriat social; Nevoi emergente; Leadership.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2013, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
  Două lucrări reprezentative: Consiliere în asistenţa socială (coord. Dumitraşcu, Hanibal, 2012); Asistenţa socială a grupurilor de risc (coord. Buzducea, Doru, 2010).
  Cursuri predate în acest an: Etică  în asistenţă socială (licenţă), Asistenţa socială a refugiaţilor(licenţă),  Asistenţa refugiaţilor şi a comunităţilor multietnice(master), Etică şi deontologie în probaţiune(master).
  Domenii prioritare pentru licenţă: Deontologie profesională; Asistenţa socială a solicitanţilor de azil şi a refugiaţior; Protecţia copilului; Antreprenoriat social... citeste mai mult

 5. Prof. univ. dr. Eugen Blaga
  E-mail: eblaga2007@yahoo.comeugen.blaga@sas.unibuc.ro
  Orar de consultație: Miercuri: orele 10-12, Schitu Magureanu, nr.9, Cancelarie, etaj 3. 
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2005, Universitatea din București, doctor în sociologie.
  Domenii de interes: Politici sociale; Managementul resurselor umane; Metode și Tehnici de acces pe piața muncii; Sociologie generală; Management în sistemele sociale și de sănătate; Asistența socială a grupurilor de risc. 
  Doua lucrări reprezentative: Tradiție și modernitate ocupațională în mediul rural românesc, Editura Didactică și Pedagogică, 2008; Măsuri active pe piața forței de muncă. Politici de ocupare. Asistența socială a șmerilor., Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010;
  Cursuri predate în acest an: Asistența Socială a șomerilor (L), Sociologie în asistența socială (L), Metode și tehnici de acces pe piața muncii (L), Managementul resurselor umane (M), Management strategic (M), Economie socio-sanitară (M) 
  Domenii prioritare pentru licenţă: Asistența socială a șomerilor; Resurse umane; Management; Sociologie generală; Economie socio-sanitară; Politici de ocupare a forței de muncă; Asigurări sociale; Asigurări sociale de sănătate; Metode și tehnici de acces pe piața muncii; Instituțiile asistenței sociale... citeste mai mult

 6. Prof. univ. dr. Ioan Durnescu
  E-mail:
    idurnescu@gmail.com
  Ore de consultație: Miercurea: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr.9, Sala 202
  Domenii de interes:  Probațiune; Penitenciare; Cercetare comparativă. 
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2008 - Universitatea Al I Cuza, Iași, doctor în sociologie 
  Două lucrări reprezentative:  van Kalmthout, A.M. și Durnescu, I. (edit si co-autor)(2008) Probation in Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers; Durnescu, I. (2011) Pains of probation: Effective Practice and Human Rights, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 55 (4): 530-545.
  Cursuri predate în acest an: Introducere în probațiune (licență); Probațiune. Modele comparate și tendințe modern.
  Domenii prioritare pentru licenţă: Probațiune Penitenciare... citeste mai mult

 7. Prof. univ. dr. Florin Lazăr
  E-mail:  florin.lazar@sas.unibuc.ro
  Ore de consultatie: Marți: orele 14 -16, Schitu Măgureanu, nr.9, birou etaj 2, clădirea veche.
  Domenii de interes: Politici sociale; HIV/SIDA; Grupuri de risc; Asistența socială din România.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2010, Universitatea din București.
  Două lucrări reprezentative: Lazăr, F. & Buzducea, D. (coord.) (2012) Cercetări aplicative în asistență socială, Editura Universității din București, București; Lazăr, F. (2010) Introducere in politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenta sociala, Polirom, Iași, România. 
  Cursuri predate în acest an:  Introducere în politici sociale (L), Introducere în asistența socială (L), Asistența socială a persoanelor cu risc epidemiologic ridicat (L), Metodologia cercetării în asistența socială (L), Cercetare socială avansată (M). 
  Domenii prioritare pentru licenţă: HIV/SIDA; Asistența socială a persoanelor din grupuri vulnerabile; Practica asistenței sociale; Analiza unor politici sociale; Politici sociale comparate; Evaluarea programelor sociale... citeste mai mult

 8. Prof. univ. dr. Livius Manea 
  E-mail: livius.manea@sas.unibuc.ro 
  Ore de consultație: Joi: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr. 9, sala 402. 
  Domenii de interes: Metode și tehnici de asistență socială; Supervizare în asistență socială; Dizabilitate; Politici sociale. 
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1998, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie 
  Două lucrări reprezentative: Protecția socială a persoanelor cu handicap, 2000; Interviul în practica asistenței sociale, 2008. 
  Cursuri predate în acest an: Metode şi tehnici de asistență la nivel individual (L); Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor (M); Monitorizarea serviciilor de asistență socială (M); Supervizare în asistență socială (M). 
  Domenii prioritare pentru licenţă: Metodologia asistenței sociale; Dizabilitate; Politici sociale; Supervizare... citeste mai mult

 9. Conf. univ. dr. Hanibal Dinu Dumitrașcu
  E-mail:
    abc_bucuresti@customs.ro
  Ore de consultație: Joi: orele 16 -18, Vineri: 12 -14, Schitu Măgureanu nr.9, birou profesori.
  Domenii de interes:  Psihoterapie; Dezvoltare umană; Consiliere în asistență socială; psihologia comportamentului infracțional.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2003, Universitatea din București, doctor în sociologie.
  Două lucrări reprezentative: Consiliere în asistența socială, coord, 2012, Editura Polirom, București, Ceilalti și Revoluția Liniștită, (o incursiune psiho-socială prin universul problematic al persoanelor cu tulburări mentale), Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi 2004 – autor.
  Cursuri predate în acest an: Dezvoltare Umana (L), Consiliere în Asistență Socială (L), Introducere în Psihoterapie (L), Evaluare Psihologică și Strategii de Coping (M), Psihoterapii Individuale și de Grup (M).
  Domenii prioritare pentru licenta: Consiliere în Asistență Socială; Consiliere Psihologica și Psihoterapie... citeste mai mult

 10. Conf. univ. dr. Elena-Iulia Mardare
  Email: eimardare@sas.unibuc.ro
  Ore de consultație: Joi: orele15 -18, Schitu Măgureanu nr.9, sala 304.
  Domenii de interes: Stresul social şi managementul stresului; Consilierea şi terapia familiei; Psihosociologia sănătăţii; Consilierea şi asistenţa socială clinică.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din București
  Două lucrări reprezentative (carţi sau articole): Stresul psihosocial şi boala cardiacă. Analize şi intervenţii (Editura Universităţii din Bucureşti, 2010); The situation of Romanian HIV-positive adolescents: results from the first national representative survey, AIDS Care. Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, Publisher: Routledge, Volume 22 Issue 5, 562, 2010 (cu Buzducea D., Lazăr F.)
  Cursuri predate: Consiliere individuală și de grup (L); Teorii psihosociale în consiliere (M); Managementul stresului în serviciile medicale și sociale (M).
  Pagină personală: http://www.unibuc.ro/prof/mardare_e_i/
  Domenii prioritare pentru licenţă: Stresul social (familial, profesional) - evaluare și gestionare; Consilierea psiho-socială; Evaluarea și terapia familiei disfuncționale; Psihosociologie aplicată în domeniul îngrijirii medicale și sociale; Boala cronică (HIV-SIDA, boli cardiace, cancer etc.) - analiză și intervenție psihosocială; Rolul suportului social (familie, grupuri de suport etc.) în problematica socială; Formare și supervizare în asistența socială/psihoterapia de familie... citeste mai mult

 11. Conf. univ. dr. Gabriel  Mățăuan
  E-mail:   gabriel.matauan@lafarge.com
  Domenii de interes:  Evaluarea programelor sociale; Managementul resurselor umane; Managementul programelor sociale; Managementul organizațiilor non-profit.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1999 -  Universitatea din București, doctor în sociologie
  Două lucrări reprezentative: Evaluarea programelor sociale, (1999, Ed. Expert, București); Assessment of Training Needs at the Achieved Level of Transition in Central and Eastern Europe (2000, European Training Foundation, Torino)
  Cursuri predate în acest an: Noțiuni financiare și politici salariale (M), Managementul și evaluarea programelor (M)
  Domenii prioritare pentru licenţă: Evaluarea programelor sociale; Managementul resurselor umane; Managementul programelor sociale; Managementul organizațiilor non-profit... citește mai mult

 12. Conf. univ. dr. Gheorghița Nistor
  E-mail: gheorghitalazar@yahoo.com; nistorgheorghita@gmail.com 
  Ore de consultatie: Miercuri: orele 12 -14, Schitu Măgureanu, nr. 9, sala 304.
  Domenii de interes: Comportament şi mediu social (Psihologie socială); Asistenţa socială a familiei şi copilului;  Asistenţă socială şi consiliere în şcoală; Cultură organizaţională; Deontologie în domeniul asistenţei sociale.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2003, Universitatea Bucureşti.
  Două lucrări representative (carţi sau articole): New Educational Strategies regarding Quality of Life for Elderly People, in Procedia - Social and Behavioral Sciences  (2014), pp. 487-492, DOI information: 10.1016/j.sbspro.2014.07.653, http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877042814045819. Youth, protection and education today: perceived vulnerabilities, statistical issues, perspectives, coautor cu Urea R., Neacsu I.(2014), în revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Iaşi, vol. 44, p.44-66 (www.rcis.ro), F.I.1,137.. Workaholism: A New Challenge For Organisation Management (2014), în Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN- 1877-0428, vol. 109, p.255-300), http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
  Domenii prioritere pentru licenţă:(5 Master +5 Licenţă): Comportament şi mediu social (Psihologie socială aplicată); Asistenţa socială a familiei şi copilului, Abandonul şcolar: consiliere şi prevenire; Cultură organizaţională; Elemente de etică şi bioetică în practica asistenţei sociale... citeste mai mult

 13. Conf. univ. dr. Ana Rădulescu
  E-mail:  ana.radulescu@gmail.com
  Ore de consultatie: Marți: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr. 9, Birou Profesori, Etaj 4.
  Domenii de interes: Dezvoltarea profesiei și a serviciilor de asistență socială; Coaching și supervizare profesională în asistența socială; Management de caz și instrumentarea cazurilor în asistența socială; Management organizațional și dezvoltare strategică; Dezvoltare și implementare proiecte sociale internaționale; Cooperare internațională; Cercetare socială; Consiliere vocațională și servicii de acces pe piața muncii; Economie socială.   
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2005, Universitatea București, doctor în sociologie.
  Două lucrări reprezentative:  Asistența socială: un răspuns la problematica grupurilor de risc (2010), Consilierea vocaţională – un serviciu necesar în asistenţa persoanelor vulnerabile (2012), Shaping the role and the public image of social workers in Europe in „Social Work: Making a World of Difference”, IFSW.
  Cursuri predate în acest an:  Management de caz în asistență socială (L), Introducere în asistență socială (L), Coaching și mentorat în asistența socială (L), Metode de intervenție în cazurile de violență domestică (M).
  Domenii prioritare pentru licenţă: Asistență socială: profesie și servicii de asistenta sociala, economie socială, consiliere vocatională și acces pe piața muncii; Violența domestică; Impactul legislației naționale asupra serviciilor sociale și asupra grupurilor vulnerabile... citeste mai mult

 14. Lector univ. dr. Monica Luminița Alexandru
  E-mail:
   monica_alexandru1@yahoo.comalexandru.monica@gmail.com 
  Ore de consultatie: Miercuri: orele 10-12, Schitu Măgureanu, nr.1, SALA 513.
  Domenii de interes: Trafic de ființe umane; Legislație în asistență socială; Servicii/beneficii de asistență socială; Politici sociale de prevenire și combatere a consumului de droguri.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din București, doctor în sociologie.
  Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):  Reforma sistemului de protecție a copilului și familiei în România, Editura Universității din București, 2008, Traficul de ființe umane: o nouă formă de sclavie modernă, în volumul Asistența socială a grupurilor de risc, (coord. Doru Buzducea), Editura Polirom, Iași, 2010.
  Cursuri predate în acest an:   Asistența socială bazată pe evidențe (L), Asistența socială a persoanelor traficate (L), Coaching și mentorat în asistență socială (L), Coordonare practică de specialitate (L), Victimele traficului de ființe umnane. Servicii și intervenții specializate (M), Politici sociale și tendințe în prevenirea consumului de droguri (M) .
  Domenii prioritare pentru licenţă: Trafic de ființe umane; Prevenirea și combaterea consumului de droguri; Legislație în asistență socială... citeste mai mult

 15. Lector univ. dr. Mirela Anghel
  E-mail:  mirelap.anghel@gmail.com
  Ore de consultatie: Marți: orele 12 -14, Schitu Magureanu, nr. 9, SALA 304
  Domenii de interes:  Asistența socială; Comunicare; Interculturalitate; Limbajul trupului; Violența stradală; Sociologia sportului.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2010, Universitatea din București.
  Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):  Comunicarea interpersonală în asistenţa socială, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012; Boteanu, Mirela, ”Asistența socială și specificul comunicării” in Asistența socială a grupurilor de risc, Doru Buzducea (coord.), Iasi, Polirom, 2010.
  Cursuri predate în acest an: Limba engleză (L), Comunicare interpersonală în asistența socială (L)
  Domenii prioritare pentru licenţă: Comunicarea verbală și non-verbală; Prevenirea violenței stradale împotriva femeilor; Dezvoltare personală; Dezvoltarea competențelor în dezbateri... citeste mai mult

 16. Lector univ. dr. Mihaela Cozӑrescu 
  E-mail 
    mihaela.cozarescu@yahoo.com , mihaela.cozarescu@pestalozzi.ro
  Ore de consultaṭie: la cerere, Schitu Mӑgureanu, nr . 9-cancelarie, etaj 3.
  Domenii de interes: Psihologie; Educație socialӑ (pedagogie socialӑ); Educaṭie interculturalӑ; Management; Educaṭia adulṭilor; Formare profesionalӑ.
  Anul obṭinerii doctoratului:  2008, Universitatea din București, doctor în sociologie.
  Doua lucrӑri reprezentative: Pedagogia socialӑ de la teorie la practicӑ, Editura Universitaṭii din Bucuresti, 2012; Educaṭie interculturalӑ, fundamente teoretice si aplicaṭii practice, (coord.volum) Editura  ASE, 2010.
  Cursuri predate in acest an: Psihologie în asistenṭa socială (L), Asistenṭa socială și consiliere în școalӑ (L), Pedagogie curativӑ (M), Managementul stresului în serviciile sociale și de sӑnӑtate (M).
  Domenii prioritare pentru licenṭa: Psihologie; Educaṭie socialӑ (pedagogie socialӑ); Timp liber; Animaṭie socio-culturala; Formare profesionalӑ; Consiliere; Consiliere în școală; Formare adulṭi... citeste mai mult

 17. Lector univ. dr. Aurelia Curaj
  E-mail:
   fundatiageron@gmail.com 
  Ore de consultatii: Joi: orele 15 -16,  Bulandra, sala 60.
  Domenii de interes: Vârstnicul.
  Anul si institutia obtinerii doctoratului: 2007, Universitatea de Medicina “Carol Davila” București, doctor în medicină. 
  Două lucrări reprezentative: 2007-Teza Doctorat: Considerații privind Calitatea Vieții legată de Sănătate la Persoanele Vârstnice trecute de 70 de ani; 1999 - The Health Dimension of Comprehensive Action with Disavantaged Women, editor Carl Tenhaeff, NIZW, Olanda.
  Cursuri predate în acest an: GRSS-Consilierea Persoanelor Vârstnice (M); Asistența Persoanelor Vârstnice (L).
  Domeniu prioritar pentru licență: Gerontologie Socială... citeste mai mult

 18. Lector univ. dr. Sorina Daniela Dumitrache
  E-mail:
   
  Ore de consultatii: 
  Domenii de interes: Consiliere și psihoterapie, Dezvoltare personală și optimizare profesională a tinerilor asistenți sociali.
  Anul si institutia obtinerii doctoratului: 2014, Universitatea din Bucureşti, doctor în psihologie  
  Două lucrări reprezentative: Din culisele psihoterapiei experiențiale unificatoare –studii de caz și cercetări aplicative, 2012; Cinematerapia - de la evadare la ancorare în cotidian, 2015.
  Cursuri predate în acest an: Consiliere în Asistență Socială; Asistența socială a persoanelor cu pierderi, traume și suferințe
  Domeniu prioritar pentru licență: Consiliere în Asistență Socială; Consiliere Psihologică și Psihoterapie... citeste mai mult

 19. Lector univ. dr. Theodora Doina Ene 
  E-mail:  theoed@gmail.com
  Ore de consultație: Marți: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr.1, cam. 513.
  Domenii de interes:  Servicii de asistență socială; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din București.
  Două lucrări reprezentative:  Website-ul corporatist – instrument de promovare a culturii organizaționale. Ed. Univ. din București, 2013; Cultura organizațională și elementele ei constitutive în Buzducea, D. (coord.) – Asistența socială a grupurilor de risc, Ed. Polirom, Iași.
  Cursuri predate în acest an:  Introducere în managementul resurselor umane (L), Managementul voluntariatului și RSC (L), Managementul proiectelor de asistență socială (L), Inițiative private în asistență socială (M), Managementul serviciilor de probațiune și organizațiilor conexe (M). 
  Domenii prioritare pentru licenţă: Managementul serviciilor de asistență socială; Managementul proiectelor; Resurse umane... citeste mai mult

 20. Lector univ. dr. Valeriu Fîrţală
  E-mail: valif@sas.unibuc.ro
  Ore de consultație: Luni: orele 12 -14, Schitu Măgureanu nr.9, sala 403.
  Domenii de interes:  Probațiune; Protecția internatională a drepturilor omului; Drept social, Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2007, Universitatea din București, doctor în sociologie.
  Două lucrări reprezentative: Legislație în asistența socială, Editura pentru Științe Naționale, București, 2002; Instrumente internaționale cu impact asupra probațiunii, in Probațiunea-Teorii, legislație și practică, Editura Polirom, București, 2011.
  Cursuri predate în acest an:  Drepturile omului și diversitate culturală(L), Instrumente europene cu impact asupra activității de probațiune(M), Sistemul sancționator.Roluri procedurale ale consilierului de probațiune(M), Legislație în asistența socială(L), Noțiuni introductive de legislație a muncii(L).
  Domenii prioritare pentru licenţă: Probațiune; Protecția internațională a drepturilor omului; Drept social; Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Legislație în asistența socială; Reglementări europene privind prevenirea și combaterea criminalității organizate....citeste mai mult

 21. Lector univ. dr. Georgiana-Cristina (Anton) Rentea
  E-mail:  georgiana.anton@sas.unibuc.ro, georgiana.rentea@gmail.com
  Ore de consultație: Joi: orele 12-14, Schitu Măgureanu nr. 9.
  Domenii de interes: Migrație; Integrare migranți; Organizații nonguvernamentale; Politici sociale.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea din București
  Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):  Anton, G., Preda, M. (2013), Ethical and Methodological Dilemmas in Researching Vulnerable Groups in Romania (Chapter 6). În Isabella Paoletti, Adriano Duarte Rodrigues, Isabel Tomás (coord.) Practice of ethics: An Empirical Approach to Ethics in Social Science Research. 115-135. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. Rentea, G. C. (2013), De la imigranți la cetățeni români: experiențe ale integrării și motivații pentru obținerea cetățeniei, București: Editura Universității din București.
  Cursuri predate în acest an:  Introducere în asistență socială (L), Practica de specialitate (L).
  Domenii prioritere pentru licenţă: Migrație; Integrare migranți; Organizații nonguvernamentale; Politici sociale... citeste mai mult

 22. Lector univ. dr. Sanda Luminita  Mihai
  E-mail:
    lumiha19@ines.ro 
  Ore de consultatie:   Marți: orele  12 -14, Schitu Măgureanu, nr.9, SALA 403. 
  Domenii de interes:  Psihopatologie și psihiatrie; Psihoterapia familiei și a cuplului; Terapia și asistența persoanelor dependente de substanțe legale/ilegale.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2002, Universitatea din București, doctor în sociologie.
  Două lucrări reprezentative: 14 pași în lumea drogurilor (2005); Terapia de familie – abordare sistemică (cap.4 in Consilierea în Asistența Socială 2012).
  Cursuri predate în acest an:  Psihopatologie (L) ; Consiliere și terapii familiale (curs, L); Asistența socială a persoanelor cu adicții (L) ; Terapia și asistența persoanelor toxicodependente (M); Terapia de familie-abordare sistemică (M) Psihopatologia Infractorilor (M) ;
  Domenii prioritare pentru licenţă: Psihopatologie și psihiatrie; Terapie de familie și de cuplu; Asistența și terapia persoanelor toxicodependente... citeste mai mult

 23. Lector univ. dr. Anamaria Szabo
  E-mail: ana.szabo@sas.unibuc.ro
  Ore de consultație: Luni: orele 12 -14, Marţi: 14-16, Schitu Măgureanu nr. 9, Decanat.
  Domenii de interes: Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială; Metodologia cercetării sociale; Asistenţa socială a persoanelor care au comis infracţiuni; Instituții penale (probațiune, penitenciare); Gestionarea conflictelor; Mediere; Practici restaurative în justiţia penală şi asistenţa socială.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din Bucureşti.
  Două lucrări reprezentative: Danileț C., Szabo A., Dedu I. și Răduț A. (2014) Ghid de mediere penală. Conform noilor coduri. București: CH Beck. ISBN 978-606-18-0354-5. Szabo A. (2009) Perspective ale dezvoltării instituţiei probaţiunii în România. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ISBN 978-973-737-701-2.
  Cursuri predate ȋn acest an: Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţă socială la nivel de grup şi de comunitate; Metodologia cercetării în asistență socială; Coaching în asistență socială; Asistenţa socială a persoanelor delincvente; Strategii de gestionare a conflictului; Practici restaurative în sistemul judiciar... citeste mai mult

 24. Lector univ. dr. Claudia (Oprea) Constantinescu
  E-mail:   claudia.opreapopa@gmail.com 
  Ore de consultatie:  Joi:  orele  14 -16,  Schitu Magureanu, nr. 9, et. 3, sala 304.
  Domenii de interes:  Drepturile omului; Probațiune; Legislația aplicabilă în asistența social; Drepturile refugiaților; Mijloace legale pentru combaterea traficului de droguri; Formarea asistenților sociali pentru acordarea primului ajutor.
  Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Drepturile omului în reglementrile internaționale, Capitolul 23, Grupuri de risc, Iași, Polirom,  2010, ISBN: 978-973-46-0277-3; Elemente de drept roman în documentele pentru protecția drepturilor omului, 2009, nr. 3-4 al Revistei de Asistență Socială.
  Cursuri predate în acest an: Legislatie în asistență socială, Drepturile Omului în prevenirea și combaterea traficului de droguri, Practici restaurative, Îndrumător practică de specialitate.
  Domenii prioritare pentru licenţă: Drepturile omului; Rolul consilierului de probațiune; Combaterea traficului de droguri... citeste mai mult

 25. Lector univ. dr. Mihaela  Popa
  E-mail:  mihaela.stefan@sas.unibuc.ro , bvct@yahoo.fr 
  Domenii de interes:  Educaţie; Familie; Comunicare; Mass media.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie. 
  Două lucrări reprezentative: Familia monoparentală, între realitate şi construct mediatic (Editura Universităţii din Bucureşti,2013, Bucureşti); Familia monoparentală (capitol în Economia socială a grupurilor vulnerabile, coordonator Doru Buzducea, editura Polirom, 2012, Bucureşti).
  Cursuri predate în acest an: Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială (L); Metode şi tehnici de asistenţă a grupului şi a comunităţii (L).
  Domenii prioritare pentru licenţă: Familie; Educaţie; Comunicare... citeste mai mult

 26. Lector univ. dr. Marian  Ursan  
  E-mail:
   marian.ursan@sas.unibuc.ro 
  Domenii de interes: Grupuri vulnerabile și marginalizate; HIV/SIDA; Consumul de droguri; Sex Comercial.
  Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din București.
  Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Ursan, M. (2010). Droguri și prostituție: combinații și viața de noapte în București, in Buzducea, D., Asistența Socială a Grupurilor de Risc, Polirom, Iași; Ursan, M. et al. (2005).Sexul Comercial – Perspectiva de Sănătate Publică și Socială, ARAS – Asociația Română Anti-SIDA.
  Cursuri predate în acest an: Prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile și marginalizate.
  Domenii prioritare pentru licenţă: ... citeste mai mult

Important