Descrierea programelor de master

Antropologie şi dezvoltare comunitară şi regională
Masterul de Antropologie si Dezvoltare Comunitară se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, urbanism şi arhitectură, litere şi ştiinţe politice. Masterul de antropologie are o puternica orientare spre antropologia aplicată şi spre practică. În primul rînd, în fiecare vară, timp de două săptămâni, studenții participă la sesiuni de practică antropologică.
 
Cercetare sociologică avansata
Învățați cercetarea sociologică avansată studiind doi ani în Departamentul de sociologie al Universității din București – într-un program care explorează în detaliu spații sociale centrale și ex-centrice, metode și tehnici de producere și interpretare a evidențelor empirice, mize teoretice și competențe de autorat științific.
 
Consiliere în asistenţă socială
Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, deprinderi şi motivația de a iniția şi dezvolta servicii de consiliere cu rol în îmbunătățirea calității vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor.
 
Devianță socială și criminalitate
Masterul îşi propune formarea de specialişti în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii, cu competenţe profesionale asociate unor ocupaţii solicitate pe piaţa muncii (în principal sociolog în penitenciare, consilier de probaţiune, sociolog în departamentele specializate în prevenirea şi combaterea criminalităţii ale poliţiei şi diverselor agenţii ale Ministerului Justiţiei, institute de cercetare, diverse autorităţi publice şi organizaţii private).
 
Grupuri de risc și servicii sociale de suport
Masterul își propune să dezvolte competențe profesionale necesare atât în Serviciul Public de Asistență Socială, în organizațiile non-guvernamentale cât și în companiile ce dezvoltă programe de responsabilitate socială.
 
Managementul resurselor umane
Misiune: Masterul de Managementul Resurselor Umane îşi propune formarea de specialişti în resurse umane, care prin intermediul programului să îşi dezvolte competenţe profesionale necesare atât în organizaţii private, cât şi publice.
 
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
MISIUNEA PROGRAMULUI DE MASTER Programul de master îşi propune formarea de specialişti în domeniul managementului organizaţiilor din domeniul serviciilor sociale şi de sănătate. Acest master a fost înfiinţat în anul 1998 şi s-a bucurat de un real interes din partea asistenţilor sociali, medicilor şi a altor specialişti implicaţi în pratica acestor servicii.
 
Politici publice și management în administraţia publica
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează cursuri de nivel MASTER în „Politici Publice şi Management în Administraţia Publică”
 
Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri
Problematica drogurilor este și va reprezenta în permanență una din temele dominante ale vieții socio-politice, nu numai din România, ci din întreaga lume, în dificila încercare de aflare a unor răspunsuri la multiplele și complexele probleme legate de existența umană. Diversele surse de informare aduc constant la cunoștința opiniei publice faptul că la nivel mondial, milioane de oameni au căzut pradă Morții albe, iar aria consumatorilor de droguri se extinde de la an la an. Potrivit unor estimări ale Organizației Națiunilor Unite, ale INTERPOL și EUROPOL, piața drogurilor ocupă locul secund după cea a armamentului, cu profituri de miliarde de dolari anual.
 
Probatiune
Masterul de Probatiune este o variantă actualizată și mai bine contextualizată a Masterului de Administrare Comunitară a Justiției, unul dintre cele mai longevive programe de master din Facultatea de Sociologia și Asistență Socială din Universitatea București.
 
Research in sociology
Since 2009 MoRiS has offered students an English-language curriculum focused on kindling research intuition and meticulous theoretical and methodological knowledge. Students and faculty work jointly in investigative projects carrying them from inception to finalization, discussing all along the challenges of acquiring novel evidence-based understandings.
 
Sociologia consumului şi marketing
Masterul de Sociologia Consumului si Marketing se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, litere şi ştiinţe politice. Masterul de Sociologia consumului si marketing, organizat de Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti combină două tipuri de analize în analiza consumului: studiul sociologic al consumului, un domeniu relativ nou şi dinamic în sociologia franceză, americană şi britanică, iar pe de altă parte modelele de marketing, cu aplicaţiile multiple din mediul bussiness.
 
Sondaje de opinie, marketing şi publicitate
Masterul de Sondaje de opinie, marketing şi publicitate îşi propune formarea specialiştilor în studiul opiniei publice, în cercetarea şi analiza advertisingului, ca element al marketingului, şi dezvoltarea competenţelor profesionale în mixul de marketing.
 
Studii de securitate
Masterul oferă oportunitatea studierii principalelor probleme practice și metodologice specifice domeniului studii de securitate și analiza informațiilor. Programul beneficiază de expertiza unor cadre didactice cu activitate susţinută în sfera securităţii naționale și internaționale şi, totodată, a unor profesionişti ai Serviciului Român de Informaţii.
 

Important