Despre FSAS

Scop
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a cunoscut o creştere explozivă în ultimii ani, în mod special prin dezvoltarea învăţământului la nivel de master şi doctorat, precum şi prin introducerea locurilor cu taxă. Susţinerea organizatorică a acestei creşteri s-a făcut prin mărirea spaţiului de învăţământ, concret prin extinderea clădirii facultăţii

 
Trecut
Învăţământul în domeniile Sociologie şi Asistenţă Socială s-a afirmat şi s-a dezvoltat încă din perioada interbelică în cadrul Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Dacă în 1896 sociologia figura ca disciplină în cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie, în 1910 aceasta apare organizată sub forma unei specializări de sine stătătoare în cadrul Universităţii din Bucureşti.
 
Prezent


Dragi tineri, Sunteți în fața unei decizii importante pentru voi, momentul alegerii direcției profesionale în care doriți să vă dezvoltați ca viitori profesioniști. Fiecare dintre voi aveți propriile visuri, gânduri, sentimente, incertitudini și, poate neliniști, în legătură cu viitorul vostru profesional.
 
Decanat
Decan: Prof. dr. Doru Buzducea, doru.buzducea@gmail.com Prodecani: Prof. dr. Gabriel Jderu Conf. dr. Valentina Rujoiu Conf. dr. Smaranda Witec Conf. dr. Darie Cristea Directori Departamente: Prof.dr. Liviu Chelcea - Departamentul Sociologie Conf.dr. Adrian Nicolae Dan - Departamentul Asistenţă Socială
 
Structură şi Organizare
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a cunoscut o creştere explozivă în ultimii ani, în mod special prin dezvoltarea învăţământului la nivel de master şi doctorat, precum şi prin introducerea locurilor cu taxă. Susţinerea organizatorică a acestei creşteri s-a făcut prin mărirea spaţiului de învăţământ, concret prin extinderea clădirii facultăţii
 
Secretariat
Pagina in constructie
 
Alumni
Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti îşi propune să contribuie la: realizarea şi consolidarea relaţiilor dintre absolvenţii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din toate promoţiile şi toate formele de învăţământ
 
Asociaţii profesionale
SSR este un instrument al comunităţii sociologice româneşti. Societatea este întemeiată pe colegialitate, profesionalism, sinceritate şi deschidere. ASASR este o asociație care își propune să promoveze şi dezvolte educaţia şi cercetarea în domeniul asistenţei sociale la nivel naţional si internaţional.
 

Important