Cereri redistribuire iniţială

Ridicarea cererilor aprobate după finalizarea primei redistribuiri se face în 4 octombrie, orele 12:00-16:00 sala 303 (etaj 3, clădirea veche).
Pot participa la a doua redistribuire doar studenţii care au completat cerere de cazare online până la data de 25 septembrie (ora 16:00) şi care nu au primit loc la cămin în etapele de distribuţiei iniţiale sau primei redistribuiri sau au primit loc în Măgurele şi Tei C2. Aceştia trebuie să depună o Cerere de re-redistribuire (modelul tipizat se găseşte la Comisie) pe data de 5 octombrie, între orele 10:00-12:00, la Clubul Studenţilor. 

Distribuţie iniţială 2017

Studenţii care au cererile aprobate sunt rugaţi să vină să-şi ridice cererile conform următorului program: 

  • 28-30 septembrie, 10.00-14.00, sala 303.
     Studenţii cu cereri aprobate ridicate la distribuţia iniţială care nu se cazează până pe 30 septembrie îşi pierd locul în cămin. 

3 şi 4 octombrie - Prima redistribuire a locurilor de cazare aprobate şi neridicate / refuzate în distribuţia iniţială. La prima redistribuire pot participa doar studenţii care au completat cerere de cazare online până la data de 25 septembrie (ora 16:00), în următoarele condiţii: 

  • Studenţii cu cereri de cazare aprobate, dar care nu au primit loc într-unul dintre căminele enumerate în primele 3 opţiuni de pe cererea de cazare şi care completează o Cerere de aşteptare. Aceştia pot opta pentru a aştepta definitivarea primei redistribuiri, completând o Cerere de aşteptare (modelul tipizat se găseşte la Comisie) pe care o înaintează Comisiei de cazare până pe 29 septembrie (ora 14:00). Dacă Cererea de aşteptare este aprobată (adică a fost repartizat un nou loc conform cu primele trei opţiuni de pe Cererea de cazare), studenţii trebuie să se prezinte la Comisia de cazare în data de 4 octombrie, între orele 12-16, sala 303 pentru ridicarea Cererii de cazare. Dacă Cererea de aşteptare este respinsă studenţii au obligaţia îşi ridice Cererea de cazare cu locul distribuit iniţial şi să se cazeze sau să anunţe Comisia că renunţă la locul primit în etapa de distribuţie iniţială.
  • Studenţii cu cereri de cazare respinse. Aceştia trebuie să completeze o Cerere de redistribuire (modelul tipizat se găseşte la Comisie) pe care o înaintează Comisiei de cazare până pe 3 octombrie (ora 16:00).

Nu pot participa la redistribuire studenţii care au primit loc într-unul dintre căminele enumerate în primele 3 opţiuni pe Cererea de cazare. 
Toţi studenţii care au dreptul să participe la redistribuire şi care au completat fie Cerere de aşteptare, fie Cerere de redistribuire, sunt ordonaţi după medie şi pot primi locuri doar conform opţiunilor de pe Cererea de cazare. Dacă există locuri eligibile pentru redistribuire, acestea vor fi acordate cu prioritate în interiorul anilor de provenienţă.
Deciziile Comisiei cu privire la Cererile de aşteptare / redistribuire se afişează pe site şi la avizierele Facultăţii în data de 4 octombrie (ora 12:00). Ridicarea cererilor aprobate după finalizarea primei redistribuiri se face în 4 octombrie, orele 12:00-16:00 sala 303 (etaj 3, clădirea veche).
Studenţii care nu îşi ridică cererile aprobate conform primei redistribuiri până pe 4 octombrie (ora 16:00) îşi pierd locul în cămin. De asemenea, studenţii cu cereri aprobate ridicate în prima redistribuire care nu se cazează până pe 5 octombrie (ora 16.00) îşi pierd locul în cămin. 
6 octombrie - A doua redistribuire a locurilor de cazare neocupate.
Pot participa la a doua redistribuire doar studenţii care au completat cerere de cazare online până la data de 25 septembrie (ora 16:00) şi care nu au primit loc la cămin în etapele de distribuţiei iniţiale sau primei redistribuiri. Aceştia trebuie să depună o Cerere de re-redistribuire (modelul tipizat se găseşte la Comisie) pe data de 5 octombrie, între orele 10:00-12:00, la Clubul Studenţilor. 
Redistribuirea efectivă are loc pe data de 6 octombrie, începând cu ora 12:00, la sala 101. Studenţii prezenţi vor fi listaţi (listă comună pentru toţi anii, dar separată pentru băieţi, respectiv fete) şi ordonaţi în funcţie de medie. În ordinea descrescătoare a mediei, studenţii îşi vor putea alege locul dorit dintre cele disponibile. Studenţii cu cereri aprobate în această etapă care nu se cazează până pe 6 octombrie 2016 (ora 16.00) îşi pierd locul în cămin

Important