Henri H. Stahl (HHS)

Coordonator: Dumitru Sandu

cautare
Introducere
  Dumitru Sandu.Introducere. Policentrismul Școlii Sociologice de la București: calea metodologică la Henri H. Stahl
Dezvoltare comunitară și regională
HHS35a   Experienta echipelor regale studentesti, Revista Fundațiilor Regale, an II, nr. 1,1935, pp. 140-151
HHS39b   Pentru sat. 1939: Fundația Culturală Regală Principele Carol .
HHS69a   Organizarea Administrativ-teritoriala. Comentarii sociologice. Editura Stiintifica. București: 1969
HHS75b   Teoria si practica investigatiilor sociale. Cercetari interdisciplinare zonale, București: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1975
Metodologia științelor sociale
HHS36b   Spițe de neam țărănești
HHS34b Tehnica monografiei sociologice, Studii si contributii, nr.2, București: Editura Institutului Social Român
HHS36a   Școala monografiei sociologice, 1936
HHS39c   Monografia unui sat. Cum se alcătuiește, spre folosul căminului cultural. Cu o prefață a d-lui profesor D. Gusti, București: Fundația Culturală Regală . Serviciul Social, 1939 Ediția a II-a
HHS42a   Nerej, un village d une region archaique. Monographie sociologique dirigee par Henri H. Stahl… (autorecenzie)
HHS42b   Un seminar de monografie sociologică, 1942
HHS70   Analiză conceptuală și diagnosticare sociologică
HHS75a   Teoria si practica investigațiilor sociale. Metode și tehnici, București: Editura Stiintifica si Enciclopedica
HHS81   Amintiri si gânduri din vechea școală a 'monografiilor sociologice', București: Minerva 1981
Sociologia culturii (populare)
HHS36c   Vicleiul din Târgu-Jiu, 1936
HHS36a   Rudenia spirituală din nășie, la Drăguș, 1936
HHS32b   Despre Inochentie si inochentism, 1932
HH32d   MIHAIL VULPESCU: Cântecul popular românesc. Studiu introductiv. « O nuntă păgână în comuna Lupşanii » 1930, 1932
HHS35b   Cultura satelor. Cum trebuie înțeleasă. Biblioteca învățătorilor. No. 3. Cluj: Editura revistei  Satul și Școala, 1935, 68 pag/2
HHS37b   O cearta stiintifica . Sociologie Românească, 1937, nr. 5-6, pp. 238-241
HHS37a   Satul românesc. O discutie de filosofia si sociologia culturii, 1937
HHS38b   Filosofare despre filosofia poporului român,1938
HHS38a   Teoria abisala a d-lui Lucian Blaga, 1938
HHS45   Metode si moravuri 'stiintifice' , Revista Fundatiilor Regale, 1945, an XII, nr.1, pp.155-167
HHS83   Eseuri critice despre cultura populară românească. Minerva: 1983. .
Sociologie istorică
HHS29 Contributii la problema răzeșiei satului Nerej, Arhiva pentru Știința și Reforma Socială, an IX, nr. 1-4, 1929, pp. 570-615
HHS39a   (cu Gh. Serafim) O situatie juridica intolerabila. Neorganizarea obstilor razesesti din Vrancea ,1939
HHS32c   (cu Xenia Costa-Foru) Caracterul devălmaș al familiei nerejene, 1932
HHS44   Definitia si tipologia satelor devalmase, 1944
HHS98a   Contribuții la studiul satelor devălmașe românești. Ediția a doua. Volumul I. Studiu introductiv și ediție îngrijită de Paul H. Stahl
HHS98b   Contribuții la studiul satelor devălmașe românești. Ediția a doua. Volumul II. Structura interna a satelor devălmașe libere. Studiu introductiv și ediție îngrijită de Paul H. Stahl
HHS98c   Contribuții la studiul satelor devălmașe românești. Ediția a doua. Volumul III.Procesul de aservire feudală a satelor devălmașe.Studiu introductiv și ediție îngrijită de Paul H. Stahl
HHS69b Les anciennes communautés villageoises roumaines: asservissement et pénétration capitaliste. 1969. Bucarest: Ėditions de I'Académie de la Républica socialiste de Roumanie, Paris: Editions de CNRS
HHS72b   Studii de sociologie istorică. București: Editura Științifică, 1972
HHS78 Théories de CD Gherea sur les lois de la pénétration du capitalisme dans les pays retardataires . Review (Fernand Braudel Center), 1978: p. 101-114.
HHS80a   Teorii și ipoteze privind sociologia orânduirii tributale. București: Editura  Științifică și Enciclopedică, 1980, 194 pag
HHS80b   Traditional Romanian Village Communities: The Transition from the Communal to the Capitalist Mode of Production in the Danube Region. By Henri H. Stahl. Translated by Daniel Chirot and Holley Coulter Chirot. Studies in Modern Capitalism. Cambridge: Cambri
HHS93 Stahl, H.H., Théories des processus de" modernisation" des Principautés Danubiennes et de l'ancien Royaume de Roumanie (1850-1920). Review (Fernand Braudel Center), 1993: p. 85-111.
HHS01 Ganditori si curente de istorie sociala Românească, Editura Universitatii București, 2001
Studii de comunitate
HHS32a   Vatra satului Cornova , 1932
HHS33   Un sat din Transilvania: Drăgușul, 1933
HHS36b   Vecinătățile din Drăguș, 1936
HHS34a   Sistemul onomastic dragușan, 1934
HHS39   Nerej, un village d'une région archaïque: monographie sociologique. 1939, vol. I
HHS39   Nerej, un village d'une région archaïque: monographie sociologique. 1939, vol. II
HHS39   Nerej, un village d'une région archaïque: monographie sociologique. 1939, vol. IIII
HHS72a   Satul Dragus dupa 40 de ani,1972
Teorii sociologice generale
HHS68   Păreri cu privire la actuala răscruce a sociologiei, 1968

Important