Mircea Vulcănescu (MV)

Coordonator: Ionuț Butoi

cautare
Introducere
  Ionuț Butoi.Mircea Vulcănescu. Argument
Altele
MV38d ”Județul Mehedinți. Înfățișare Socială”, 1938
MV38c ”Județul Alba. Înfățișare socială”, 1938
MV38b   Războiul pentru întregirea neamului, 1938
Analiză organizațională
MV34   Reorganizarea Ministerului de Instrucție Publică, Culte și Arte și transformarea lui într-un Minister al Culturii Naționale (referat general), 1934
Cercetări și note sociologice: SATUL, GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ ȘI PROVOCĂRILE DEMOGRAFICE
MV40 Plan pentru cercetarea gospodăriei țărănești, Îndrumări pentru monografiile sociologice (1940)
MV05f ”Note despre structura calitativă a economiei autarhice”, note
MV05e   ”Viața economică a satului Drăguș. O formă de echilibru economic”, note
MV05d   ”Morfologia vieții economice a satului Drăguș”, note
MV05c ”Raportul secției economice (Runcu, 1930)”, note
MV09 ”Gospodăria țărănească și problemele pe care le pune statisticienilor”, conferință (1943)
MV37   Excedentul populației agricole și perspectivele gospodăriei țărănești, 1937
MV35a ”Structura populației agricole românești”, (1935)
MV05b ”Burghezie, proletariat și țărănime”, (1932)
MV05a ”Gospodăria țărănească și economia capitalistă”, confertință (1932)
MV05j ”Realitatea spirituală în cercetarea monografică a societăților”, conferință (1929)
MV05i ”Câteva observațiuni asupra vieții spirituale a sătenilor din Goicea-Mare” (1925)
Contribuții în sociologia economiei
MV32a   Teoria și sociologia vieții economice. Prolegomene la studiul morfologiei economice a unui sat, 1932
Cursuri
MV35b   Statistică morală. Introducere în statistica morală (1930-1935)
Observații sociologice despre "tânăra generație"
MV05 ”Tendințele tinerei generații în domeniul social și economic. Activismul prin disperare”, conferință (1934)
MV34 ”Generație” (1934)
Polemici "monografice"
MV05n   Sociologie românească. Răspuns dlui C. Georgiade, 1938
MV05m   Și puțină axiologie antropologică , 1932
MV32b ”Puțină sociologie”, (1932)
MV05l O obiecție puțin primejdioasă, 1932
MV32d Fatalitate sau altceva?, 1932
MV32c Pentru Dimitrie Gusti, 1932
Sinteze și teoretizări despre Școala Sociologică de la București
MV38a Publications de l’école roumaine de sociologie, 1938
MV31 Lucrările școalei române de sociologie, 1931
MV36a   Dimitrie Gusti – profesorul, 1936
Teorii sociologice generale
MV36b ”V. N. Madgearu: Agrarianism, capitalism, imperialism” (1936)
MV28 ”L’Année Sociologique” (1928)
MV05h ”Cauzalitate și teleologie în științele sociale” (1925)
MV05g ”Individ și societate în sociologia contemporană”, licență (1925)

Important