Practică

Sociologie
Practica de specialitate este disciplină obligatorie pentru studenţii la Sociologie din anii 1 şi 2. Ea poate fi efectuată în timpul anului de studiu sau ca stagiu compact în vară, in perioada oficiala de practica (20 iunie – 4 iulie) sau, in anumite cazuri si pe timpul verii.
 
Asistenţă Socială
Practica de specialitate reprezintă pentru studenţi cadrul de aplicare şi consolidare a cunoştinţelor teoretice, cadrul desăvârşirii lor profesionale. Conştientizându-se importanţa practicii de specialitate pentru procesul de formare în profil profesional, la nivelul Departamentului de Asistenţă Socială s-a creat şi dezvoltat un model de organizare a perioadelor de practică, o metodologie de coordonare, îndrumare şi evaluare a studenţilor practicieni.
 

Important