Proiecte de cercetare

Finalizate (portofoliu)
În ultimii douăzeci de ani a avut loc o dezvoltare extraordinară a învăţămîntului sociologic şi de asistenţă socială, şi a cercetării de profil din România. Facultatea noastră s-a angajat sistematic si programatic încă de la început în efortul de a reconstrui pe baze solide domeniilor Sociologie şi Asistenţă Socială în România, prin dezvoltarea unor programe academice de calitate, prin iniţierea si implementarea unor proiecte de cercetare inovatoare în arii de specializare diverse, prin activităţi de suport pentru comunitatea sociologilor şi asistenţilor s
 
În desfăşurare
Titlul proiectului: Programul de practica pentru studenti "Protectia copilului – de la teorie la practica" (Practipass) Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957, finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă:
 

Important