Repartizare burse 2016-2017

Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala

BURSE AN UNIVERSITAR 2016 – 2017

Fondul de burse atribuit facultatii noastre = 141.938 lei/luna
Repartizarea fondului:
Burse sociale  30% = 118 burse x 360 lei                        = 42.480 lei
Burse de studiu 70% = 237 burse x 420 lei                     = 99.540 lei
(din care: 129 burse  studii de licenta si 108 burse studii de master)
                                                                                                          TOTAL           = 142.020 lei
Studii universitare de licenta


Programul de studii

Nr.studenti buget an I

Nr. Burse atribuit

Nr.studenti buget an II

Nr. Burse atribuit

Nr.studenti buget an III

Nr. Burse atribuit

Antropologie

27

4

27

4

21

3

Resurse umane

40

5

53

7

42

6

Sociologie

130

18

135

18

126

17

Asistenta sociala

120

16

119

16

114

15

Total

317

43

334

45

303

41

Total studenti licenta = 954

Nr. total burse = 129

 Studii universitare de master


Programul de studii

Nr.studenti buget an I

Nr. Burse atribuit

Nr.studenti buget an II

Nr. Burse atribuit

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

16

2

15

2

Cercetare sociologica avansata

15

2

0

0

Research in Sociology

8

1

8

1

Politici publice si management in administratia publica

15

2

17

2

Devianta sociala si criminalitate

36

5

31

4

Managementul resurselor umane

57

9

66

10

Sociologia consumului si marketing

31

4

29

4

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

30

4

29

4

Studii de securitate

45

6

37

5

Consiliere in Asistenta sociala

37

5

34

5

Prevenirea si combaterea consului ilicit de droguri

26

4

18

2

Probatiune

27

4

31

4

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

39

5

29

4

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

33

4

32

4

Total

415

57

376

51

Total studenti master = 791

Nr. Total burse = 108

                                                                      
                        Comisia de atribuire a burselor

  • Președinte – Prodecan - Conf.univ.dr. Valentina Rujoiu
  • Membru – Secretar șef – Monica Badea
  • Membru – student – Bianca Alexandra Cone
  • Membru – student – Alexandru Dogaru
  • Membru – student – Adriana Pantelimon
  • Membru – student  - Alexandra Horhocea
  • Membru – student – Andreea Voicu

Important