Structură şi Organizare

Consiliul profesoral
Pagina in curs de actualizare
 
Departamentul de Sociologie
Prof.dr Preda Marian E-mail:marian.preda@sas.unibuc.ro Ore de consultatie: Luni: 15 – 16, Schitu Magureanu nr.9, decanat Domenii de interes: Management strategic,Politici sociale ,Sociologia organizaţiilor, Sociologia timpului
 
Departamentul de Asistenţă Socială
Prof. dr. Doru Buzducea - Decan E-mail: doru.buzducea@gmail.com Ore de consultatie: Marti si Joi, 10-14, Decanat Domenii de interes: Asistenta sociala, Grupuri de risc, HIV/SIDA
 
Şcoala Doctorală
În prezent, facultatea noastră are peste 300 de doctoranzi cu frecvenţă şi fără frecvenţă, constituind una dintre cele mai mari comunități de cercetare științifică universitară din România.
 
Doctor Honoris Causa
 
Visiting professors
Pagina in curs de actualizare
 
Profesori Emeriti
 
Regulamentul de organizare al FSAS
Cap 1 DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Identitatea Facult ăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială Art. 1 Facultatea de S ociologie şi Asistenţă Socială a fost înfiinţată în 1990 prin d ecizia Senatului Universităţii din Bucureşti , reclamându - se ca succesoare a structurilor de învăţământ superior în domeniul socia l organizate de Dimitrie Gusti
 
Plan Operational
 
Concursuri didactice
 
Evaluare cadre didactice
 
Gradatii de merit
 
Carta Universitatii din Bucuresti
 
Metodologie Mobilitati
 

Important